• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

VOLUME 1, №4 (2023)

ARTICLES

Vol. 1 № 4 (2023)

МОДИФИЦИРОВАННАЯ АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА С ДОБАВКОЙ БЕНТОНИТА

Author(s) Хушвактова Д.C., Турдиалиев У. М., Маматалиев А.А., Намазов Ш.С.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Author(s) Примкулов Б.Ш., Маматалиев А.А., Темиров У.Ш., Намазов Ш.С.

MAVRAK BARGLARINI ACHCHIQ BODOM MOYIDAGI EKSTRAKSIYASI VA UNI ASOSIDA BARQAROR EMULSIYALAR OLISH

Author(s) Nematov Z.Z., Rashidov A.S., Turdiyeva O.Dj., Vapoyev H.M., Hamidov O.J.

SODALI ERITMA YORDAMIDA MOLIBDEN KEKINI TANLAB ERITISH JARAYONI TADQIQ QILISH

Author(s) Toshpo‘latov A.A., Rahmonova F.O‘., Ergasheva N.U., Bozorov B.B.