• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

VOLUME 4, №4 (2023)

ARTICLES

Vol. 4 № 4 (2023)

MIS ERITISH ZAVODI CHANGLARINI QAYTA IASHLASHDA TANLAB ERITISH ERITMALARINI FILTRLASH JARAYONINI JADALLASHTIRISH

Author(s) Хусенов К.Ш., Зайниддинова Г.Ш., Алиев Т.Б., Каримов З.Т

VERMIKULIT MINERALINING MENRALOGIK VA KIMIYOVIY TARKIBINI O`RGANISH

Author(s) Umirov F.E., Ravshanova O.A., Abdirazakov I.A

RESEARCH OF NEW METHODS OF PRODUCTION OF WOLLASTONITE MATERIAL IN UZBEKISTAN

Author(s) Qodirov H.G., Safarov Z.N., Gadoyev T.T.

БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДОЛОМИТА

Author(s) Турсунова Д.У., Темиров У.Ш.