• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

№2 (6) 2022

ARTICLES

Vol.2 № 6 (2022)

GPS orqali avtonom boshqariladigan robotni modellashtirish va ishlab chiqarish

Author(s) Uteuliev N.U., Djaykov G.M., Dauletnazarov J.

Polivinilxlorid ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish

Author(s) Kadirov Y.B., Eshqobilov R., Samadov U.H., Erkinov F.F

Устройство защиты от перепадов напряжения в электрической сети

Author(s) Ботиров Т.В., Махмудов Г.Б., Изатуллаев Х.И., Абдуллаев А.Р.

Карьерларда портлатиш ишларини олиб боришда чанг-газ ажралиб чиқишини пасайтириш усулини ишлаб чиқиш

Author(s) Заиров Ш.Ш., Норматова М.Ж., Буриева К.Х., Пардаева С.Б., Мирзаев У.М., Ашуров Б.Я.

“Navoiyazot” AJ kaustik soda ishlab chiqarish majmuasida ishlatilgan ikkilamchi sulfat kislota tarkibini oʻrganish va tozalash jarayonini tadqiq qilish

Author(s) Заиров Ш.Ш., Норматова М.Ж., Буриева К.Х., Пардаева С.Б., Мирзаев У.М., Ашуров Б.Я.

Mis kuporosi sexi chiqindi oqova suvlaridan metallarni cho’ktiruvchi reagentlar yordamida ajratish

Author(s) Xoliqulov D.B., Ibotov B.O., Maxmudova F.M., Ostonov Sh.Q.

Исследование технологии переработки забалансовых руд и хвостов с кучному выщелачиванием

Author(s) Вохидов Б.Р., Нурмуродов М.Н., Халимов А.А., Агафанова Н.А., Бабаев М.Ш.