• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

№2 (10) 2023

ARTICLES

Vol.2 № 10 (2023)

THE ADVENT OF THE PROPORTIONAL INTEGRAL DERIVATIVE CONTROLLER: A REVIEW

Author(s) MUMUNI Q.A., OLAYIWOLA-MUMUNI A.I., YUSSOUFF A.A.

AVTOMATIK MATNLARNI UMUMLASHTIRISH USULLARI TAHLILI

Author(s) Akbaraliyev B.B., Babadjanov E.S., Xoliqnazarov R.H.

SODALI ERITMA YORDAMIDA MOLIBDEN KEKINI TANLAB ERITISH JARAYONI TADQIQ QILISH.

Author(s) Toshpo‘latov A.A., Rahmonova F.O‘., Ergasheva N.U., Bozorov B.B.