• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

MAVRAK BARGLARINI ACHCHIQ BODOM MOYIDAGI EKSTRAKSIYASI VA UNI ASOSIDA BARQAROR EMULSIYALAR OLISH

Nematov Z.Z., Rashidov A.S., Turdiyeva O.Dj., Vapoyev H.M., Hamidov O.J.

Article Info

Author(s) Nematov Z.Z., Rashidov A.S., Turdiyeva O.Dj., Vapoyev H.M., Hamidov O.J.
DOI 10.24412/2181-144X-2023-1-35-40

Abstract

Mavrak barglarini achchiq bodom moyida matseratsiya usuli bilan (1:10) nisbatda ekstraksiya jarayoni amalga oshirildi. Olingan moyli ekstraktni texnologik xossalari o‘rganildi. Moyli ekstraktni emulsiyaga aylantirish uchun turli tabiatli sirt-faol moddalar qo‘shilganda ulardan anion sirt-faol moddalarning samaraliligi yuqoriligi aniqlandi. Emulsiyalarning qator sifat va miqdoriy ko`rsatkichlari baholandi. Mikroskopik usulda emulsiyalardagi dispers faza zarrachalarining o‘lchami aniqlandi.