• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

VOLUME 2, №4 (2023)

ARTICLES

Vol. 2 № 4 (2023)

SANOAT CHIQINDI SUVLARINI EKINLARINI SUG’ORISH UCHUN SUVNI TOZALOVCHI SORBENTLAR TAYORLASH TEXNOLOGIYASI

Author(s) Shamsiddinov Q.A., Muminova D.R., Kenjayeva M.J., Tagayev I.A.

PAST NAVLI FOSFORITLAR ASOSIDA ORGANOMINERAL O’G’ITLAR OLISHNING MUAMMO VA ISTIQBOLLARI

Author(s) Ibotova N.R., Muminova D.R., Kenjayeva M.J., Tagayev I.A.

NOORGANIK MODDALAR TARKIBIDAGI FOSFORLI BIRIKMALARNING MIKROORGANIZMLAR TA’SIRI OSTIDA O’ZGARISHI

Author(s) Rustamov B.A., Muminova D.R., Kenjayeva M.J., Tagayev I.A.