• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

SODALI ERITMA YORDAMIDA MOLIBDEN KEKINI TANLAB ERITISH JARAYONI TADQIQ QILISH

Toshpo‘latov A.A., Rahmonova F.O‘., Ergasheva N.U., Bozorov B.B.

Article Info

Author(s) Toshpo‘latov A.A., Rahmonova F.O‘., Ergasheva N.U., Bozorov B.B.
DOI 10.24412/2181-144X-2023-1-41-44

Abstract

Ushbu maqolada molibden sodali eritma yordamida tanlab eritish texnologiyasini qo’llash imkoniyatlari ko’rib chiqildi. Bugungi kunda Molibden kuyindisini tanlab eritish tadqiqotlar natijalari ko’rsatiladi va asosiy ishlab chiqarish ko’rsatkichlari muhokama qilindi.