• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com
Tag

optimallashtirish

ШАХТАЛАРДА КЎТАРУВЧИ – ТРАНСПОРТ МАШИНАЛАРИ ЭЛЕКТР ЮРИТМАЛАРИНИ БОШҚАРИШ ИШ РЕЖИМЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Мақолада шахта ва конлардаги кўтарувчи курилмалар фойдали казилмаларни кондан ташиш технологик занжирда мураккаб энг масулиятли эканлиги ва келтирилган. Купгина ҳолларда кўтариш қурилмалари кон ишларини юза...
Read More

HAVO ELEKTR TARMOQLARIDA 20 KV KUCHLANISHNI QO’LLASHNING TEXNIK-IQTISODIY SAMARADORLIGINI ASOSLASH

Ushbu maqola energiya infratuzilmasining zamonaviy muammolari sharoitida o‘rta kuchlanishli taqsimlash tarmoqlaridan foydalanishning texnik-iqtisodiy jihatlarini asoslashga bag‘ishlangan. Havo liniyalari va transformator podstansiyalari asosiy parametrlarining narx ko‘rsatkichlarining...
Read More

Ноаниқ мантиқ асосида интеллектуал бошқариш тизимларини ишлаб чиқиш

Ushbu maqolada noaniq mantiq asosida texnologik jarayonlarni intellektual boshqarish tizimlarini ishlab chiqishning nazariy ma’lumotlari ochib berilgan. Intellektual boshqarish tizimlarining umumlashgan struktur sxemasi va noaniq mantiq...
Read More