• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

ШАХТАЛАРДА КЎТАРУВЧИ – ТРАНСПОРТ МАШИНАЛАРИ ЭЛЕКТР ЮРИТМАЛАРИНИ БОШҚАРИШ ИШ РЕЖИМЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Эшмуродов З.О.

Abstract

Мақолада шахта ва конлардаги кўтарувчи курилмалар фойдали казилмаларни кондан ташиш технологик занжирда мураккаб энг масулиятли эканлиги ва келтирилган. Купгина ҳолларда кўтариш қурилмалари кон ишларини юза билан боғловчи ягона звено ҳисобланади. Кўтариш машиналарини такомиллаштиришда шахта кўтариш машиналарини замонавий дастурланувчи мантиқий назоратчилар ва юқори даражада хавфсизликни ва ишончлиликни таъминловчи автоматлаштирилган бошқариш тизими асосида жихозланади.