• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

Ноаниқ мантиқ асосида интеллектуал бошқариш тизимларини ишлаб чиқиш

Юсупбеков Н.Р., Жумаев О.А., Маҳмудов Ғ.Б., Исмоилов М.Т.

Abstract

Ushbu maqolada noaniq mantiq asosida texnologik jarayonlarni intellektual boshqarish tizimlarini ishlab chiqishning nazariy ma’lumotlari ochib berilgan. Intellektual boshqarish tizimlarining umumlashgan struktur sxemasi va noaniq mantiq asosidagi intellektual boshqarish tizimlari funksional sxemalarining tavsiflari keltirilgan.