• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com
Tag

eritma

BAKTERIYALI ERITMALARNI QO’LLASH ORQALI TEXNOGEN KONLARDA URANNI YER OSTIDA ERITMAGA O’TKAZISH TEXNOLOGIYASI

Tajriba maydonidagi quduqlarning joylashish sxemasining tahlili shuni ko’rsatadiki, quduqning filtrini ta’mirlash tufayli ishlashidan to’xtatilgan davrida so’rib olish qudug‘i eng yaqin atrofdagi quduqlardan to’liq eritmalarni so’rib...
Read More

MIS ISHLAB CHIQARISH TEXNOGEN CHIQINDILARINI KOMPLEKS QAYTA ISHLASH BO‘YICHA TADQIQOTLAR

Maqolada mineral xom ashyolarni va polimetalli rudalarni qayta ishlashning effektiv usullarini ishlab chiqish, ularning tarkibidagi foydali komponentlarni toʼliq ajratib olish boʼyicha olib borilgan izlanishlar natijalari...
Read More

KONVERTER CHANGLARI VA SULFAT KISLOTA ISHLAB CHIQARISH CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASH USULLARINI TADQIQ QILISH

Maqolada konverterning mayda changi va sulfat kislotasi ishlab chiqarish sexi vismutli loyqasini qayta ishlash usullari tadqiq qilingan. Qayta ishlashning tuzli tanlab eritish usuli bilan tanlab...
Read More

MIS BOYITISH FABRIKASI CHIQINDILARIDAN TEMIRNI AJRATIB OLISH

Maqolada boyitish fabrikasi chiqindilaridan temir metalini ajratib olish texnologiyasi bo’yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari taqdim etilgan. Bunga kо‘ra, boyitish fabrikalari chiqindilarini qayta ishlash bo‘yicha mahalliy...
Read More

OXYTROPIS ROSEA O’SIMLIGI TARKIBIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALARNING KIMYOVIY TAHLIL

Maxalliy o’simliklarning kasalliklarni davolash xususiyatiga ega biologik faol moddalarga boy bo’lgan qismlaridan, ya’ni ba’zi o’simliklarni yerosti organlaridan, ba’zilarini esa yerustki organlaridan foydalaniladi. Shunday xususiyatga ega...
Read More