• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

BAKTERIYALI ERITMALARNI QO’LLASH ORQALI TEXNOGEN KONLARDA URANNI YER OSTIDA ERITMAGA O’TKAZISH TEXNOLOGIYASI

Aliqulov Sh.Sh. Alimov M.U. Yo`ldashov A.S. Sharopov Q.R.

Article Info

Author(s) Aliqulov Sh.Sh. Alimov M.U. Yo`ldashov A.S. Sharopov Q.R.
DOI 10.24412/2181-1431-2024-1-5-9

Abstract

Tajriba maydonidagi quduqlarning joylashish sxemasining tahlili shuni ko’rsatadiki, quduqning filtrini ta’mirlash tufayli ishlashidan to’xtatilgan davrida so’rib olish qudug‘i eng yaqin atrofdagi quduqlardan to’liq eritmalarni so’rib olsh uchun xizmat qiladi. Ularning har biridan bakteriyali eritmalar yoborilgan qudug’idan olingan namunalar tahlillari ushbu taxminlarni tasdiqlaydi. Shuni ta’kidlash kerakki, ushbu quduq 2,0 m3/soat unumdorlik bilan ishlaydi. So’rib olingan eritmalarning pH qiymati 5 – 6,7 diapozon oralig’ida tog’ri keladi..