• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

KARER BORTIGA SEYSMIK TA’SIRNI KAMAYTIRISH UCHUN QISQA MUDDATLI PORTLASH PARAMETRLARINI ANIQLASH

Tuxtashev A.B. Muxammadiyev A.R. Abdurashedov Sh.M.

Article Info

Author(s) Tuxtashev A.B. Muxammadiyev A.R. Abdurashedov Sh.M.
DOI 10.24412/2181-144X-2022-3-16-19

Abstract

“Qisqa” sekinlashuvning oqilona qiymati tog’ jinslarining xususiyatlariga, yoriqlarning hosil bo’lish tezligiga va ular hosil bo’ladigan ochiq yuza masofasiga qarab belgilanadi. Taklif etilayotgan bog’liqlikning aniq xulosasi shundan iboratki, zaryadlar soni va ularning guruh portlashining ketma-ketligi bilan bir qatorda zarur parchalanish darajasiga erishish uchun zarur shart ochiq sirtlarga va bir-biriga nisbatan zaryadlarning joylashuvi parametrlarini belgilashdir.