• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

YER OSTI KONLARIDA XODIMLARNI XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH INDIVIDUAL QURILMALARIDAGI SIGNALLAR KECHIKISH VAQTINI ANIQLASH MODELI

Kalandarov I.I. Namozov N.N.

Article Info

Author(s) Kalandarov I.I. Namozov N.N.
DOI 10.24412/2181-1431-2024-1-33-36

Abstract

Yer osti konlarida xodimlarning xavfsizlik uskunalarida signallarning kechikish sabablarini o‘rganish xavfsizlik tizimlarining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ush bu maqolada yer osti kon sharoitida ma’lumotlarni uzatuvchi va qabul qiluvchi simsiz qurilmalarda hosil bo‘ladigan kechikish vaqtlarining sabablari o‘rganilgan va tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari kechikishlarning asosiy sabablarini aniqlashga va ularni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar berishga imkon beradi.