• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

Бурғилаш дастгоҳи айлантирувчи – ўзатувчи механизми ўзатишини гидравлик тизими, унинг унумдорлигига динамик жараёнларни таъсирини тадқиқоти ва таҳлили

Муминов Р.О., Махмудов Ш.А., Бойназаров Г.Г.

Abstract

Ушбу мақолада бурғилаш ставини айланишлар ва ўзатишлар системаларининг бир хил оғирликдаги принципиал динамик модели кўрсатилган. Бурғилаш ставини айланиши ва ўзатиши тизимларини динамиклик коэффициентларини мажбурий ва хусусий частоталарини нисбати моделлаштириш натижалари кўриб чиқилган. Жадвалларда эса бурғилаш стави ўқига келтирилган инерция моменти, бикрликка тескари бўлган катталик, бикрлик ва демпфирловчи параметрлари келтирилган. Бурғилаш дастгоҳларини бурғилаш жараѐнидаги ҳажмий унумдорлиги, дастгоҳни ўзатиш механизми ҳамда компрессорни ўрнатилган қувватлари, вращатель ўзатишлари механизмини айланишлар энергитек сиғими ва бурғулашни нисбий тезлигини аниқлаш формулалари ифодаланган. Шунингдек бурғилаш стави айланиши ва ўзатиши тизимини динамиклик коэффициентини бурғилаш стави узунлиги, скважинадаги штангалар сони ва бурғиланадиган тоғ-жинси мустаҳкамлиги боғлиқлигини алгоритмлари келтирилган