• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

Rux kekini velslash jarayonida hosil bо‘ladigan texnologik gazlarni qayta ishlash

Xoliqulov D.B., Xaydaraliyev X.R., Munosibov Sh.M.

Abstract

Metallurgiya korxonalari atrof-muxitga eng kо‘p zararli chiqindilar chiqaruvchilar hisoblanadi. Bu chiqindilar qattiq, suyuq va gaz kо‘rinishida bо‘lib, ularni zararli ta‘sirini kamaytirishning eng samarali usullaridan biri bu tozalash tizimlaridan foydalanishdir. Maqolada rux kekini velslash jarayoni gazlarini changdan tozalash tizimlari tahlil qilingan. Velslash pechlarida gazlarni tozalashning eng maqbul usuli -nam tozalash usulidan foydalanadigan texnologik sxema taklif etilgan.