• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

Nitrosellyuloza sentezi

Toshmatova B.A., Mamajanov G’.O., Toshmatov Y.R.

Abstract

Bugungi kunda butun dunyoda nitro- va atsetat sellyuloza materiallaridan foydalanishning sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan izlanishlarga e`tibor qaratilmoqda. Bu jihatdan esa nitro- va atsetat guruhlarini o`z ichiga olgan tsellyuloza efirlari alohida ilmiy va amaliy qiziqish uyg’otadi. Bunda nitrat va atsetat sellyulozalari asosida lak-bo`yoq materiallarini olish maqsadida nitro- va atsetat sellyulozalardan samarali foydalanish mumkin.