• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

KONUSSIMON TISHLI G’ILDIRAKLI UZATMALAR TAYYORLASH VA PARAMETRLARINI HISOBLASH

Beknazarov J.X., Shodiyev O.O., Urinov D.Q.

Article Info

Abstract

Konussimon uzatmalarda val etuvchi kuchlarning notekis taqsimlanishi natijasida qo‘shimcha dinamik o’qi bo’ylab yo’nalgan kuchning qiymatini nisbatan kattaligi, ilashishida tishlarga ta’sir kuchlar hosil qiladi. Uzatma g’ildiraklarining geometrik o’lchamlarini aniqlashda xisobiy modul sifatida tishning sirtqi tomonidan (keng) aniqlangan modul ishlatiladi. Tishli uzatmalarni ilashishi jarayonida ilashish chizig’ida har xil kuchlar hosil bo’ladi. Asosiy kuch bu tish sirtiga tik bo’lib ilashish chizig’i bo’yiga yo’nalgan normal kuchdir.