• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

Asinxron o’zgaruvchan tokli elektr yuritmaning boshqaruv tizimlari

Jumayev O.A., Jo’rayeva R.O., Moxilova N.T., Ibragimova Ch.Q.

Article Info

Author(s) Jumayev O.A., Jo’rayeva R.O., Moxilova N.T., Ibragimova Ch.Q.
DOI 10.24412/2181-144X-2022-1-82-86

Abstract

Ushbu maqolada elektr yuritmani boshqarish masalalari va uning boshqarish turlari tahlil qilingan. Hozirgi vaqtda keng qo’llaniladigan asinxron dvigatellarini energiya isrofini kamaytirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy boshqarish turlaridan foydalanish orqali energiya isroflarini kamaytirishga erishishiladi.