• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

ТИШЛИ МЕХАНИЗМЛАРНИНГ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ, АНАЛИЗ ВА СИНТЕЗ ҚИЛИШ МЕТОДЛАРИ ЯРАТИШ БЎЙИЧА ХОЗИРГИ КУНДАГИ ХОЛАТ ТАҲЛИЛИ

Бекназаров Ж.Х.

Abstract

Мақолада қайишқоқ элементли таккибли тишли ғилдираги бўлган узатмани комплекс тажрибавий тадқиқотлари натижалари таҳлили келтирилган. Замонавий ўлчов асбобларини қўллаб тишли ғилдираклар валларидаги буровчи моментларни, айланиш частоталарни, шовқинни ўзгариш қонуниятлари аниқланди. Параметрлар ва ишлаш режимлари боғланиш графиклари қурилди. Таҳлиллар асосида механизмни инерция бикрлик ва юкланиш параметрларининг мақбул қийматлари тавсия этилган.