• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

Суюқлик сарфини ўлчовчи ҳалқасимон каналли электромагнит ўзгартиргичларда пайдо бўладиган халақит сигналлари ва уларни камайтириш усуллари

Амиров С.Ф., Атауллаев А.О.

Abstract

Суюқлик оқимида босим, хусусан ёпиқ сув таъминоти тизимлари қувурларида босим асосан, насослар ёрдамида ҳосил қилинади ва одатда, сув сарфи пульсацияланиб туради. Бундай ностационар ва пульсацияланувчи суюқлик оқими сарфларини ўлчашда қўлланиладиган электромагнит ўзгартиргичлар кичик инерцияга ва юқори динамик аниқликка эга бўлиши лозим. Бундай ҳолатларда суюқлик сарфини ўлчовчи электромагнит ўзгартиргичлар частотавий характеристикалари уларнинг асосий параметрлари ҳисобланади. Айтиб ўтиш жоизки, пульсацияланувчи суюқлик оқимлари сарфини ўлчашда қўлланиладиган ўзгартиргичлар кўрсаткичлари оқим тезликларининг тақсимланиш профили ўзгаришига боғлиқ бўлмаслиги керак, акс ҳолда қўшимча ўлчаш хатоликлари юзага келади. Назорат қилинаётган ва бошқарилаётган технологик жараёнлардаги ностационар ва пульсацияланувчи суюқлик оқимлари сарфларини ўлчашда, қўлланилади.