• en
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТАҲЛИЛИ

Атамурадов Ш.А.

Abstract

Илмий изланишлар жараёнида мамлакатда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инновацион ривожланишига асос бўлган турли тизимлари ва институционал асослари таҳлил қилинган, инновацион фаолиятни молиялаштиришда мавжуд манбалар ва инвестиция турларини тадқиқ қилинган. Ушбу мақолада миллий иқтисодиётнинг инновацион ривожланишини инвестициялашнинг ҳозирги ҳолати таҳлили, шунингдек, Ўзбекистонда инновацион-инвестицион фаолликни рағбатлантириш амалиётини баҳолаш масалалари бўйича илмий хулосалар ва таклифлар ишлаб чиқилган.