• en
  • uz
  • ru
E-mail: sciencealgorithm@yandex.com

«Science Algorithm» nashriyoti haqida

«Science Algorithm» nashriyoti ilmiy jurnallar yaratish, ilmiy anjumanlar tashkil etish, maqolalar va ilmiy sohadagi boshqa ishlarni (plagiat) tekshirish maqsadida tashkil etildi. Hozirgi kunda «Science Algorithm» nashriyoti tomonidan 2 ta ilmiy-elektron  jurnal yaratilib chop etilib kelinmoqda. Bular:

1.Muhandislik texnologiyalari sohasidagi yutuqlar jurnali. ISSN: 2181-1431;
2.Xalqaro ilg’or texnologiyalar va tabiiy fanlar jurnali. ISSN: 2181-144X.

Jurnalda taqrizdan o’tgan va keng doiradagi olimlarning tanishishlari uchun mo’ljallangan yangi ilmiy tadqiqotlar taqdim etilib, har bir maqola barcha kerakli ta’riflar va tushuntirishlarni, muhokama qilinayotgan muammoning to’liq sharhi, uning ahamiyati va yo’nalishlar bo’yicha fundamental tadqiqotlar bilan aloqasini o’z ichiga oladi.

Nashrlarda, shuningdek, haligacha yechilmagan ayrim muammolarni echish uchun mavjud tadqiqotlar va innovatsion echimlar keltiriladigan nufuzli olimlar tomonidan yaratilgan materiallar mavjud.